Lateko

Informācija

Sadaļas

Ražotāji

Ražošanas atlikumu un sadzīves atkritumu (piem., lupatu, stiklu, makulatūras u. c.)

lietderīga izmantošana, pārstrādājot tos derīgās precēs.